Home Beeldcoaching

Beeldcoaching

Op het Stellingwerf College wordt beeldcoaching (BC) vooral ingezet ter ondersteuning van de beginnende leerkracht. Er is expertise aanwezig, in de vorm van een gediplomeerd beeldcoach. 

Privacy

Er worden heldere afspraken gemaakt tussen deelnemer, leidinggevende en de beeldcoach over het gebruik van de filmopnamen. Deze zijn en blijven strikt vertrouwelijk en zullen nooit zonder toestemming van de deelnemer worden vertoond aan anderen. Het maken van de filmopnamen in een groep met kinderen gebeurt met toestemming van de verantwoordelijk leidinggevende. Afspraken over privacy van leerlingen gelden ook voor opnamen die worden gemaakt in het kader van BC. De toestemming voor het verwerken van beelden bij opnamen in de klas wordt jaarlijks uitgevraagd.

Gedragsconvenant

Het is van belang dat in het kader van een BC traject goede onderlinge afspraken worden gemaakt. Afspraken, zowel binnen de organisatie op het gebied van professionaliteit en collegialiteit als in de omgang met derden. Het gedragsconvenant regelt deze afspraken. U kunt het gedragsconvenant downloaden door op de link te klikken.