Home Schoolleiding

Schoolleiding

Bestuur van de school

Het Stellingwerf College maakt bestuurlijk deel uit van stichting Simant. Het college van bestuur van Simant bestaat uit de heer M.O. Vrolijk (voorzitter CvB) en mevrouw S. van der Wijk (lid CvB). 

Directeur-bestuurder

De bestuurlijke functie en eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur-bestuurder mw. S. van der Wijk. Zij fungeert als bevoegd gezag.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het strategische beleid, intern toezicht op de uitvoering van het beleid, externe contacten, uitvoering van regelingen voor medezeggenschap, klachten en in het algemeen voor het welzijn van leerlingen en personeel. Naast de verantwoordelijkheden voor de structuur- en proceskant van de organisatie is de directeur-bestuurder ook degene die het strategisch beleid vaststelt en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen voor de onderwijssectoren.

Managementteam

Binnen de organisatie zijn door de bestuurder bevoegdheden gemandateerd aan het managementteam, het team van afdelingsleiders aangevuld met de brugklascoördinator en de hoofd ICT. Het managementteam bestaat uit:

  • mw. M. van Loon, afdelingsleider a.i. vmbo-basis/kader en mavo
  • mw. R. Kootstra, afdelingsleider havo
  • dhr. drs. T.H. Hofland, afdelingsleider atheneum en verrijkt vwo
  • dhr. B. Krause, brugklascoördinator
  • dhr. E.P.C. Wolthuis, hoofd ict

De Functionaris voor de Gegevensbescherming kan als onafhankelijk adviseur worden geraadpleegd.