Home Onze School

Onze School

Het Stellingwerf College wil een kwaliteitsrijke school zijn met goed onderwijs, goede onderwijsresultaten en een goed rendement. Een school die ruime mogelijkheden en kansen biedt aan leerlingen van alle niveaus. In het onderwijsleerproces wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl en ambitie.

In de visie van het Stellingwerf College is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere kwaliteitsverbetering en, niet te vergeten, vast probeert te houden aan wat goed is.

Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de zorg voor een goed thuisklimaat is tenminste van even groot belang. In de opvoeding vullen we elkaar aan.

Kleinschalig en overzichtelijk

Vanuit deze basisgedachte is gekozen voor een indeling van kleinschalige en overzichtelijke afdelingen. Er is niet gekozen voor één groot gebouw, maar voor verschillende deelgebouwen die onderling door bruggen verbonden zijn. Iedere afdeling heeft een eigen gebouwdeel met een overzichtelijk aantal leerlingen. Daardoor wordt een vertrouwde en veilige leeromgeving voor leerlingen en personeel bevorderd. Meer informatie over de afdelingen en leerroutes staat op de aparte pagina’s op deze website.

Er is één afdelingsleider en aanspreekpunt per afdeling, de verantwoordelijkheden voor het brugklasjaar worden over de afdelingsleiders verdeeld. Het kernproces in iedere afdeling is het leveren van een succesvolle bijdrage aan het leerproces en de begeleiding van leerlingen.

De dagelijkse leiding ligt bij de volgende afdelingsleiders en coördinatoren:

  • Brugklas: dhr. B. Krause
  • VMBO: mw. M. van Loon
  • HAVO: mw. R. Kootstra
  • VWO: dhr. drs. T.H. Hofland

Kleinschaligheid en overzichtelijkheid zijn het uitgangspunt.