Home Technasium

Technasium

Heb je oog voor detail en wil je altijd precies weten hoe alles zit? Of ben je juist een echte doener, vol met wilde ideeën? Of heb je weer een heel ander talent? Op het Technasium krijg je de kans om jouw bèta-talenten te benutten en beter te worden in dingen die je moeilijker vindt.

Het Technasium is een interessante aanvulling op het onderwijsprogramma voor de leerlingen van havo en atheneum. Wij geven alle leerlingen van havo en atheneum de mogelijkheid om in de brugklas kennis te maken met het vak Onderzoek en Ontwerpen. Ook leerlingen van verrijkt vwo kunnen kennismaken met O&O.

Contact met het Technasium


Contactpersoon: Astrid Rienks, Technator
Telefoon school: 0516-568500
Telefoon mobiel: 06-12999075
e-mail naar: Astrid Rienks
mevr. A. Rienks

ONDERZOEK & ONTWERPEN

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. In dit vak los je bèta-technische problemen op. Het vak O&O vormt het hart van het Technasium. Het vak wordt gegeven in de Technasium-werkplaats.

Wat doe je bij O&O?

Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij hem langs om uitleg over het vraagstuk te krijgen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt vijf lesuren per week aan het project in de technasiumwerkplaats. Met een docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer zeven weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij kijkt met de ogen van een vakman en je zult merken: hij kijkt heel anders dan je docent. Om een idee te krijgen van de projecten vind je hier de nieuwsbrief van 2023.

Wat leer je bij O&O?

Je onderzoekt mogelijkheden en oplossingen voor een vraagstuk. Je gaat aan de slag om een goed antwoord te vinden op de vraagstelling. De projectopdracht waar je samen met klasgenoten aan werkt, bestaat uit een ontwerp- of onderzoeksopdracht. Je leert vaardigheden om een model of voorbeeld te maken door goed samen te werken en te plannen d.m.v. het planningsinstrument Scrum@school.

Je werkt in groepjes aan een serieuze en uitdagende opdracht. Je leert na te denken, ideeën te ontwikkelen en te werken als uitvinder, onderzoeker en ontwerper. Naast het verwerven van een dosis kennis over het onderwerp, ontwikkel je verschillende vaardigheden: samenwerken, informatie verzamelen, een werkproces opstellen, plannen en organiseren, oplossingen onderzoeken en kiezen. Vaardigheden die je later in het Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs goed van pas komen.

Keuzeprojecten

In het voorexamenjaar start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus vrij werken in de werkplaats of buiten school.

De meesterproef

In het eindexamenjaar voer je één groot project uit. Je werkt zoals altijd samen in een team. Binnen dat team word je specialist in een onderwerp. Voor de meesterproef krijg je een expertbegeleider uit het hoger onderwijs. Hij of zij beoordeelt samen met je O&O-docent jullie werk.