Home VO-app

VO-app

Om de communicatie met de ouders te versterken hebben we samen met WIS een app ingericht. Naast deze app kunt u de Magister- app gebruiken voor cijferinformatie, presentiegegevens en opgave voor de tien minuten gesprekken. 

De VO-app vervangt het ouderportaal dat we een aantal jaren gebruikt hebben. Bepaalde documenten worden alleen in de VO-app aangeboden.

We hebben informatie over de school opgenomen en een rubriek ‘contact’ om de communicatie tussen ouders en de school gemakkelijker op gang te brengen. Ook treft u er de belangrijke documenten en bijvoorbeeld een overzicht van de systemen die op school gebruikt worden. In een later stadium wordt het waarschijnlijk mogelijk om 1 op 1 communicatie met de mentor via de app te laten verlopen. 

Alle ouders ontvangen 1 keer per jaar een uitnodiging om de app te activeren; de app is gekoppeld aan het bij de school bekende mailadres.

Geen uitnodiging ontvangen, of deze alweer verwijderd?
U kunt de app gewoon downloaden, hij staat in de bekende app-stores. Zoek op VO app en selecteer de school. Om aan te kunnen melden moet u het bij school bekende mailadres gebruiken. Het wijst zich vanzelf.