Home Spreekvaardigheid Aurich

Spreekvaardigheid Aurich

Aurich is dat niet de officieuze hoofdstad van de regio Ostfriesland, in de kop van de deelstaat Nedersaksen, aan de andere kant van de grens, in de Bondsrepubliek Duitsland? Klopt! Een bruisend stadje van zo’n 40.000 inwoners, niet ver over de grens, ten noorden van de stad Leer. Het heeft een levendige Burgstraße met tal van leuke winkeltjes en boutiquen, gezellige cafeetjes en konditoreien. ’s Winters is er een grote kerstmarkt. Maar wat heeft Aurich met het Stelllingwerf College van doen?

Een uniek project

Het Stellingwerf College heeft een uniek spreekvaardigheidsexamen, opgezet door de docenten Duits, dhr. Ruud Plazier en dhr. Otto Dallinga (inmiddels gepensioneerd), met het doel onze leerlingen havo en atheneum in Duitsland hun examens spreekvaardigheid te laten doen.

In 2000 werden de eerste contacten gelegd met de Integrierte Gesamtschule Aurich-West en in februari 2001 gingen onze examenleerlingen voor het eerst naar Duitsland om daar hun schoolexamens spreekvaardigheid af te leggen. Al kort na de start in 2001 werd de uitwisseling compleet en kwamen er ook leerlingen van de IGS Aurich-West naar Oosterwolde. Aanvankelijk twee dagen, maar al snel drie dagen.

Het belangrijkste onderdeel van 'Duits in Aurich' is dat de leerlingen het examen spreekvaardigheid afleggen in Duitsland met Duitse examinatoren.

Het project ontving in 2002 de Friese onderwijsprijs.

De jury is onder de indruk van dit originele project. Het eindexamen spreekvaardigheid Duits dat de school heeft ontwikkeld is niet alleen origineel, maar ook degelijk en tegelijkertijd speels opgezet. Het project is creatief omdat leerlingen zich leren uitdrukken in een vreemde taal in steeds wijzigende situaties. Het project is innovatief omdat het veel uitdagender en levendiger is dan een eindexamen spreekvaardigheid Duits in de klas met de eigen docent. Het gaat in op de realiteit en praktijk na de schoolbanken. Deze school geeft ruimte aan innovatieve projecten.

Vanaf het begin een succes

Intussen is het examen spreekvaardigheid uitgegroeid tot een hechte samenwerking met de school uit Aurich. Vraag een willekeurige leerling uit onze bovenbouw wat het Aurich Project is en ze kunnen het feilloos beantwoorden. Zelfs in de voorexamenklassen verheugen zich de leerlingen er al op, in hun eindexamenjaar mondeling te gaan doen in Duitsland.

Vanaf de start heeft het Aurich Project veel belangstelling gehad van de media. Kranten, radio en televisie aan beide kanten van de grens, hebben er veel aandacht aan besteed. Het Stellingwerf College heeft voor dit project in 2002 de onderwijsprijs van de provincie Friesland ontvangen en de onderwijsinspectie, die een keer is mee geweest, was zeer enthousiast.

Wij zien elk jaar weer, hoe belangrijk dit project is voor het afbouwen van allerlei vooroordelen. De leerlingen zien er aan de andere kant van de grens niet veel anders uit dan thuis. Het zijn dezelfde dingen die ze bezighouden. Het enthousiasme onder de leerlingen, maar ook bij de docenten, is groot en het is telkens een enorm succes geweest. Dat maakt ook, dat we al zo lang doen en nog zullen volhouden!

Het programma voor onze leerlingen

Meestal gaan we twee dagen op en neer naar Aurich. Op de woensdag de havisten en op de donderdag de atheneumleerlingen. De bus rijdt elke dag op en neer en een deel van onze leerlingen blijft over. Na ontvangst op de school met Kaffee, Tee und Kekse, een welkomstwoord door de directie en geven we de leerlingen een rondleiding door het centrum van Aurich. Vervolgens eten we gezamenlijk iets warms in de Schulkantine en gaan de leerlingen in de middag op voor hun mondeling examen.

De kandidaten lopen naar een vijftal posten waar hun Duits wordt geprüft. Daar worden in reële situaties gesprekken gevoerd met Duitse examinatoren. Het kan een gesprek zijn met een decaan van de Universität Oldenburg, omdat ze het idee hebben in Duitsland te willen gaan studeren. Of met de politie, om aangifte te doen. Het zijn gesprekken in een reisbureau, een telefoonwinkel, of het Verkehrsamt, om informatie te verkrijgen over een verblijf in Ostfriesland, maar ook in een cadeauwinkel, of een kledingzaak. Kortom allerlei praktijksituaties.

Het gesproken Duits wordt beoordeeld aan de hand van een door ons ontwikkeld beoordelingsformulier. Leerlingen vinden dit natuurlijk spannend, maar ervaren het ook als een enorme verrijking. De drempel om Duits te spreken wordt hierdoor verlaagd en ze zien, dat ze in staat zijn met Duitsers een gesprek op niveau te hebben.

Ook de Duitse leerlingen, ondergebracht bij gastgezinnen van onze leerlingen, nemen deel aan een intensief programma, waaronder een examinering spreekvaardigheid Nederlands. Deze leerlingen hebben namelijk als keuzevak op hun school Nederlands. Daarnaast is er tijd voor lesbezoek, een debat met onze debatgroep over allerlei actuele dingen en een bezoek aan de stad Groningen, maar er is ook een gezamenlijke bowlingavond. Natuurlijk is er ook vrije tijd en daar zien we, dat de leerlingen dan met elkaar iets organiseren. Het is een feest, om te zien, dat de jongelui aan beide kanten van de grens het zo goed met elkaar kunnen vinden, er zijn in de afgelopen jaren ook hechte vriendschappen ontstaan.

Net als de Duitse leerlingen die naar Oosterwolde komen, blijft er een deel van de groep Nederlandse leerlingen een nachtje over in Duitsland. Zij slapen bij de Duitse leerlingen thuis en doen ook een heel programma. Telkens geven ze weer aan, dat ze het zo jammer vinden, dat het maar twee dagen zijn in Duitsland. In ons examenjaar kunnen wij echter niet langer blijven.