Home Inspectie van het onderwijs

De inspectie van het onderwijs

De inspectie van het voortgezet onderwijs houdt toezicht op de scholen en rapporteert jaarlijks over de resultaten via de onderwijsresultatenkaart. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie een belangrijke taak bij het toezicht op de examens.
Voor informatie over de onderwijsinspectie en de onderwijsresultatenkaart wordt verwezen naar: [email protected] of www.onderwijsinspectie.nl.

De inspectie heeft vertrouwensinspecteurs waar leerlingen, ouders en personeel terecht kunnen om hulp te vragen bij situaties rond seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook bij discriminatie of extremisme. De directeur-bestuurder zal in bovengenoemde situaties altijd de vertrouwensinspecteur inschakelen.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.