Home Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het Stellingwerf College verschijnt 5 à 6 keer per jaar. Meestal rond de vakanties. In de nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van de actuele zaken en kijken we terug op activiteiten.

Als ouder/verzorger ontvangt u de nieuwsbrief vanaf het eerste moment dat uw zoon of dochter op onze school zit. We versturen de nieuwsbrief digitaal. We gebruiken hiervoor het mailadres dat in onze leerlingenadministratie is opgenomen.

Heeft uw zoon of dochter onze school verlaten?
Dan stopt de nieuwsbrief automatisch. U ontvangt de laatste nieuwsbrief rond de zomervakantie.