Home Kluisjes

Gebruik van de kluisjes

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een kluisje. Een leerling krijgt een kluisje toegewezen, in principe in het gebouw waar je de meeste lessen volgt. Elk jaar ontvang je een ander kluisje.

Voor het gebruik van de kluisjes hebben we een aantal regels opgesteld:

  • Het kluisje is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt door anderen.
  • In de kluisjes mogen alleen schone, droge kleding en zaken betrekking hebbende op het onderwijs worden opgeborgen.
  • De kluisjes zijn eigendom van de school en worden aan de leerlingen toegewezen.
  • De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.
  • Bij beschadiging van het kluisje worden de kosten van herstel doorberekend aan de leerling (te beoordelen door de directie van de school).
  • Er mogen geen stickers of andere merktekens op de kluisjes worden aangebracht.
  • De schoolleiding heeft het recht de kluisjes en de inhoud daarvan op ieder gewenst moment, zonder opgave van reden of aankondiging daarvan, te openen en te controleren.
  • Bij aanvang van de zomervakantie dient het kluisje leeg te zijn.
  • In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist de schoolleiding.