Home Onze Lestijden

Onze lestijden

Het werken in de afdeling vereist een flexibel studierooster, een mix van ingeroosterde lessen (contacturen) en studie-uren. De kern van het studierooster wordt gevormd door studiewerktijd op school van 08.05 tot 16.30 uur. Bij uitval van een lesuur kunnen leerlingen onder begeleiding aan de slag in het studielandschap.

Bij lesuitval kan er geschoven worden in het rooster. Aanpassingen in het lesrooster staan dagelijks vermeld op de website van de school. Leerlingen kunnen gebruik maken van een app op hun mobiele telefoon.

De klas of groep wordt bij lesuitval opgevangen in het studielandschap om daar zelfstandig maar wel onder begeleiding verder te werken. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een eigen studierooster. Het einde van een lesuur wordt aangekondigd met een waarschuwingsbel.

Lestijden normaal lesrooster

08.00 uur

waarschuwingsbel

08.05 - 08.50

1e lesuur

08.50 - 09.35

2e lesuur

09.35 - 10.20

3e lesuur

10.20 - 10.35

pauze

10.35 uur

waarschuwingsbel

10.40 - 11.25

4e lesuur

11.25 - 12.10

5e lesuur

12.10 - 12.35

pauze

12.35 uur

waarschuwingsbel

12.40 - 13.25

6e lesuur

13.25 - 14.10

7e lesuur

14.10 - 14.55

8e lesuur

14.55 - 15.40

9e lesuur

15:40 - 16:25

10e lesuur

 

Lestijden ingekort lesrooster

Tijdens vergaderdagen wordt het lesrooster aangepast aan lessen van 40 minuten.

08.00 uur

waarschuwingsbel

08.05 - 08.45

1e lesuur

08.45 - 09.25

2e lesuur

09.25 - 10.05

3e lesuur

10.05 - 10.20

pauze

10.20 uur

waarschuwingsbel

10.25 - 11.05

4e lesuur

11.05 - 11.45

5e lesuur

11.45 - 12.10

pauze

12.10 uur

waarschuwingsbel

12.15 - 12.55

6e lesuur

12.55 - 13.35

7e lesuur

13.35 - 14.15

8e lesuur

14.15 - 14.55

9e lesuur

14:55 - 15:35

10e lesuur