Home Mentoraat

Het mentoraat

In de begeleiding van leerlingen heeft de mentor een sleutelrol. De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij kunnen voor vragen en suggesties altijd bij de mentor terecht.

In de brugklas is een mentoruur in het rooster opgenomen en wordt een deel van deze uren klassikaal besteed aan groepsvorming en goede omgangsvormen, bedoeld om op een plezierige en respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Het mentoruur wordt ook benut voor individuele begeleiding en voortgangsgesprekken met leerlingen.

De mentor begeleidt met name in de onderbouw het groepsproces in de klas, houdt ouders en het docententeam op de hoogte van de sfeer in de groep en van de individuele prestaties van de leerling. De mentor signaleert waar eventuele problemen zich voordoen en doet suggesties voor verdere begeleiding. Bij langdurige afwezigheid door ziekte is het de taak van de mentor en de afdelingsleider om in overleg met de leerling en zijn ouders een inhaalprogramma op te stellen.