Home PTA en examenreglement

PTA en Examenreglement

Examenreglement

In het examenreglement staan alle regels die van belang zijn voor het afleggen van het examen. Het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. 

Het is belangrijk dat examenleerlingen en ouders deze regels goed bestuderen. De mentor zal dit reglement bespreken met de leerlingen. Voor eventuele vragen kunnen leerlingen en ouders altijd terecht bij de mentor, de examensecretaris of de afdelingsleider.

Bedenk vooral dat het derde jaar vmbo en mavo en het vierde jaar havo en vwo al meedoen aan het schoolexamen en dat het examenreglement dus van toepassing is op bijvoorbeeld de afwezigheid bij toetsen. De consequenties van ongeoorloofde afwezigheid bij een examentoets kunnen ernstig zijn (zie paragraaf 1.4). 

In het reglement staan ook de rechten van de leerling geformuleerd, bijvoorbeeld het recht op herkansing, herexamen en beroep tegen beslissingen. Het examenreglement 2023-2024 vind je hier.

PTA

Jaarlijks stelt de directie een Programma van Toetsing en Afsluiting vast. In het PTA wordt aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de herkansing van het schoolexamen en de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Voor elke afdeling wordt een PTA opgesteld:

Basis en Kader 3
Basis 4
Kader 4

Mavo 3
Mavo 4

Havo 4
Havo 5

VWO 4
VWO 5
VWO 6