Home Leerlingenraad

Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad, waarin leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren vertegenwoordigd zijn. De raad behartigt de belangen van de leerlingen, brengt ideeën naar voren en wordt om advies gevraagd aangaande onderwijs- en leerlingenzaken. Via de leerlingensite op de website worden leerlingen geïnformeerd over de werkzaamheden van de leerlingenraad.

Gemiddeld één keer in de zes weken komt de raad in vergadering bijeen en overlegt indien gewenst met de schoolleiding. Leden van de leerlingenraad zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Wil jij samen met ons de school verbeteren? Mail dan je ideeën en suggesties naar de leerlingenraad.

Schoolstatuut

Het schoolstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.
In dit statuut staan alle schoolregels vermeld, waaronder de regels met betrekking tot het aantal toetsen, de correctie daarvan en de mogelijkheden tot beroep tegen een beoordeling. Voor inzage in het schoolstatuut wordt verwezen naar de downloadpagina.