Home Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage houdt in dat jongeren zich minimaal 30 uur inzetten voor vrijwilligerswerk gedurende hun schoolloopbaan. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Wij vinden het als school belangrijk dat leerlingen al vroeg ervaring opdoen met vrijwilligerswerk en zien dit als een unieke kans voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Leerlingen kunnen direct vanaf de brugklas vrijwilligerswerk doen. 

Richtlijnen stageplekken

Een leerling doet een maatschappelijke stage voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers. Het kan dus ook gaan om landelijke organisaties als bijvoorbeeld Amnesty International, Natuurmonumenten, WarChild of Jantje Beton. De inzet voor lokale instellingen zoals verzorgingsinstellingen voor ouderen of gehandicapten, gemeentelijke diensten, buurthuizen, sportclubs of een kinderboerderij is ook een mogelijkheid.

Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan, tenzij de maatschappelijke stage plaatsvindt bij een maatschappelijk project van een bedrijf in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Als de activiteit normaal gesproken door een betaalde kracht zou worden gedaan, dan kan die niet tot een maatschappelijke stage worden gerekend.
Het Stellingwerf College organiseert ook zelf activiteiten zoals de musical, de muziekavond, de kerstmaaltijd voor ouderen of de leerling als schoolsteward. Deelname aan deze activiteiten levert ook uren voor maatschappelijke stage op.

Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Leerlingen ontdekken dat ze anderen kunnen helpen en dat mensen met wie ze normaal geen contact hebben, leuk, interessant en aardig blijken te zijn. Denk hierbij aan zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten of asielzoekers. Er is een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig opleiding of beroep. Bij een maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en sociale vaardigheid (omgaan met elkaar).

Hoe werkt het bij ons op school ?

De hoeveelheid aan stagemogelijkheden maakt de registratie van de stage noodzakelijk via ‘Kei in de maatschappij’. Via deze website kunnen leerlingen solliciteren naar een stageplaats. De afspraken tussen leerling en stageadres worden vastgelegd in een stagecontract. Een vaste maatschappelijke stage wordt ingevuld via het project schoolstewards waar iedere leerling in het voorexamenjaar aan deelneemt.

Op www.keiindemaatschappij.nl kan de leerling een eenmalige inloglink aanvragen, waarna die in de schoolmailbox geopend kan worden (dat gebeurt iedere keer opnieuw wanneer de leerling wil inloggen). Via deze site dienen zij hun zelf gevonden stage aan te melden, er staan op deze site ook vacatures online waarop leerlingen zich kunnen inschrijven. Vervolgens wordt er door de stagecoördinator gekeken of de stage voldoet aan de normen van een maatschappelijke stage. Bij goedkeuring ontvangt zowel de leerling als de stagebegeleider een stageovereenkomst. Daarna kan de stage beginnen.

Wanneer de maatschappelijke stage is afgerond, kan het door de stagebegeleider ondertekende beoordelingsformulier door de leerlingen worden ingeleverd bij de coördinator. De maatschappelijke stage-uren worden in Magister ingevuld.

Maartje Stapper is de coördinator en Alien de Boer de ondersteuner van de maatschappelijke stages op onze school. Vragen kunnen gemaild worden naar [email protected]


Een maatschappelijke stage doe je voor een ander!