Home Veiligheid

Veiligheid

Het Stellingwerf College wil een veilige school zijn waar leerlingen met plezier verblijven. Ouders en verzorgers moeten met een gerust hart de verantwoordelijkheid en zorg voor hun kind aan de school over kunnen laten. De school heeft daarom de volgende voorwaarden voor veiligheid vastgelegd:

 • Het lesrooster is ingericht als een studierooster, waarbij leerlingen gedurende de hele lesdag onder begeleiding en toezicht aan het werk zijn op school. Tussenuren in het rooster worden in de onderbouw vermeden.
 • Een dagelijkse controle op aanwezigheid van de leerlingen in de ochtend; als een leerling zonder afmelding afwezig is, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
 • Iedere klas of groep heeft een mentor die toeziet op het welzijn van de leerlingen.
 • Een modern gebouw dat voldoet aan alle veiligheidseisen.
 • Een jaarlijkse ontruimingsoefening voor personeel en leerlingen.
 • Jaarlijks zijn er activiteiten op het gebied van verkeerseducatie voor een veilige deelname van leerlingen aan het verkeer.
 • In het derde leerjaar wordt aan leerlingen een reanimatietraining aangeboden.
 • Er wordt een antipestprotocol gehanteerd ter preventie van pestgedrag.
 • Er is een gedrags- en integriteitscode en een protocol sociale media voor een respectvolle omgang met elkaar.
 • Er is camerabewaking voor de algemene veiligheid en om diefstal of vernieling tegen te gaan.
 • Toezicht in en om de school.

Huisregels

Binnen het Stellingwerf College gelden de volgende huisregels zowel voor leerlingen als voor medewerkers:

 1. Iedereen is welkom op het Stellingwerf College. We behandelen elkaar zoals we ook zelf graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect.
 2. We zorgen er samen voor dat de school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
 3. We luisteren naar elkaar en krijgen de kans om onze mening te geven.
 4. We helpen elkaar en komen voor elkaar op.
 5. We houden ons aan afspraken en regels en spreken elkaar aan als die niet nagekomen worden.
 6. We zorgen er samen voor dat het in en om de school opgeruimd en schoon is.