Home vacatures

Vacatures

Werken bij het Stellingwerf College

Bij het werken op het Stellingwerf College vormen de leerlingen de verbindende factor, zij staan centraal. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Hieraan is de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen gekoppeld. Wij besteden veel aandacht aan het bevorderen van het zelfvertrouwen van leerlingen en werken eraan hen eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces door ze op een kritische wijze te laten kijken naar hun vorderingen.

Veiligheid staat op het Stellingwerf College hoog in het vaandel. Aan respectvol met elkaar omgaan wordt iedere keer opnieuw aandacht besteed. Iedereen heeft zijn eigen identiteit en wordt op basis daarvan gewaardeerd.

Ons onderwijs is erop gericht maatwerk te leveren voor leerlingen van alle niveaus: van basis/kader tot-en-met versneld en verrijkt vwo met oog voor verschillen tussen leerlingen in ambitie en talent.

Wij voelen ons verantwoordelijk de leerlingen in samenwerking met de ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle vervolgstap.

Het Stellingwerf College is een streekschool waar een open cultuur heerst en docenten een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid genieten. Om als docent succesvol op het Stellingwerf College te functioneren zijn intrinsieke motivatie en positief kritische zelfreflectie belangrijke elementen. De communicatie verloopt laagdrempelig tussen alle personele geledingen. De onderlinge verstandhouding is goed en de hulpvaardigheid is groot.

Vacatures

Het Stellingwerf College maakt onderdeel uit van stichting Simant. Wanneer je bij Simant komt werken, bieden wij jou perspectief: een werkomgeving met voldoende uitdagingen, professionele ruimte en verantwoordelijkheden.

Kijk voor alle vacatures binnen de stichting op https://www.simant.nl  of op https://www.meesterbaan.nl

De vacatures worden ook gemeld bij het Mobiliteit centrum Pompebled (McP) en staan op de website https://www.pompebled.nl.