Home Simant

Simant

Het Stellingwerf College is onderdeel van Simant. 

Simant verzorgt algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemene normen, maar ook rekening houdt met wat de leerlingen in onze regio nodig hebben. Bij de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, houden we rekening met de verschillende leerstijlen. Je hebt immers denkers, doeners of een combinatie van die twee. Goed onderwijs sluit goed aan op het vervolgonderwijs en/of leidt toe naar de arbeidsmarkt. Daarnaast is burgerschapsvorming op al onze scholen een belangrijk thema. Daarmee stimuleren en ondersteunen we alle leerlingen, zodat ze later goed en zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.

De formele identiteit van Simant is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de grondslag van de stichting algemeen bijzonder is en dat daarbinnen ruimte is om scholen van verschillende denominaties te besturen.

College van Bestuur

Het college van bestuur van Simant wordt gevormd door de heer M.O. Vrolijk (voorzitter college van bestuur) en mevrouw S. van der Wijk (lid college van bestuur). 

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsstraat 40, 8331 GK Steenwijk

Postadres: Postbus 168, 8330 AD Steenwijk

Website: www.simant.nl