Home VWO

VWO

Atheneum 

Na de brugklas wordt een bewuste keuze gemaakt voor atheneum 2 met onderwijs op het juiste vwo-niveau. Het talenaanbod in het tweede leerjaar wordt uitgebreid met Duits. Verbetering in de aansluiting van onder- en bovenbouw wordt gerealiseerd door het derde leerjaar van bij de bovenbouw te plaatsen, waar leerlingen qua leerstijl, leeftijd en onderwijs beter passen.

De school heeft een atheneumafdeling met een aantrekkelijk en ruim aanbod dat zich qua resultaten prima kan meten met scholen in de regio en ook landelijk gezien ruim boven het gemiddelde ligt. Naast de bekende vakken kunnen de leerlingen ook kiezen uit: Tekenen als kunstvak, informatica, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven en Technologie, Spaans, bedrijfseconomie, filosofie en Onderzoeken & Ontwerpen (Technasium). 

Atheneumleerlingen maken hun definitieve profielkeuze aan het einde van het derde leerjaar. 

Het vwo-diploma geeft de leerling de mogelijkheid door te stromen naar het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Veel hogere beroepsopleidingen laten leerlingen met een vwo-diploma toe zonder verdere profieleisen.

Verrijkt vwo

Sinds 2007 biedt het Stellingwerf College vwo+ aan. Een programma, bedoeld voor leerlingen die meer kunnen en willen binnen het vwo.  VWO+ was een schooleigen programma. Vanaf schooljaar 2016-2017 werd het door het Ministerie van OC&W mogelijk gemaakt om hier een officiële leerroute van te maken. Deze leerroute kent twee varianten: verrijkt vwo en versneld vwo.

Het Stellingwerf College mag sinds schooljaar 2016/2017 beide mogelijkheden aanbieden en was daarmee de eerste, en enige, school in het Noorden. Inmiddels zijn er meerdere scholen in Noord-Nederland die beide varianten bieden.

Wij bieden de beide mogelijkheden aan in de leerroute 'verrijkt vwo'.

  • Het verrijkt vwo is een zesjarig lesprogramma met verrijking en verdieping. Het volgen van het volledige verrijkt vwo programma wordt op het diploma vermeld. 
  • Het versneld vwo is een vwo-programma met een vijfjarig lesprogramma. Dit programma is bedoeld voor slimme leerlingen die in een vroeg stadium al weten welke richting zij willen volgen in het vervolgonderwijs.

Meer informatie over verrijkt vwo staat op een aparte pagina op deze website.