Home VMBO Kader

Vmbo- kader

Het vmbo kenmerkt zich door de leerwegen. Op het Stellingwerf College wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leerwegen: basis - en kaderberoepsgerichte leerweg aangeduid als basis en kader en mavo (theoretische leerweg). 

De leerlingen van vmbo-kader zijn vooral leerlingen die voor de theoretische vakken het mavo niveau hebben, maar liever in de praktijk aan het werk gaan. Het niveau van de AVO vakken is bijna gelijk aan dat van de afdeling mavo. Na de brugklas kiezen de leerlingen voor de praktijkrichting. In de 2e klas nemen ze deel aan de PPO carrousel, waardoor zij een juiste sectorkeuze kunnen maken. 

Met het diploma Kader Beroeps Gerichte Leerweg kunnen de leerlingen doorstromen naar MBO niveau 3 of 4.

Beroepsgerichte programma’s

In de sector Techniek worden de leerlingen opgeleid volgens de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma´s van de profielen: Bouwen, Wonen en Interieur(BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Media, Vormgeving en ICT (MVI). Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de sector Zorg & Welzijn.
Het Basis en Kader, met een structuur van profielen, profiel gebonden vakken en keuzevakken, biedt niet alleen extra mogelijkheden, maar ook gelegenheid voor verdieping. Het aanbod sluit aan op de actuele beroepswerkelijkheid en de vervolgopleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). Het praktijkprogramma bestaat uit een kernprogramma met verschillende profiel- en keuzedelen. De keuzedelen worden afgesloten via een schoolexamen (SE), de profieldelen van het kernprogramma volgens het centraal examen (CSPE).

Daarnaast kunnen onze PIE en BWI leerlingen het VCA light veiligheidscertificaat op school behalen.

Voorbereiding sectorkeuze, stages en doorstroming

De sectorkeuze wordt in het tweede leerjaar voorbereid door middel van een praktische profiel oriëntatie (PPO). Via een PPO-carrousel komen leerlingen in aanraking met de verschillende beroepsgerichte programmaonderdelen om vervolgens een goede sectorkeuze te kunnen maken. Er wordt ook een keuzetest afgenomen. 
In het derde leerjaar gaan de leerlingen voor drie weken op stage, gevolgd door een tweeweekse stageperiode in het vierde leerjaar. 

De school stimuleert basis- en kaderleerlingen om (extra) vakken op een hoger niveau af te sluiten. Hierdoor worden de doorstroommogelijkheden vergroot. Deze mogelijkheid is bijzonder geschikt voor leerlingen met twijfels tussen een basis- en kaderniveau en mavo- en kaderniveau, voor de laatste groep geldt met een sterke belangstelling voor techniek.