Home Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Bij problemen van welke aard dan ook, is elke leerling vrij om zelf een keuze te maken tot wie zich te richten. Dat kan de mentor, een docent, de decaan of de afdelingsleider zijn, maar ook een interne- of externe contactpersoon. 

Interne vertrouwenspersoon

Er bestaat ook de mogelijkheid om bij specifieke problemen in de privésfeer of vragen rond acceptatie van seksuele geaardheid contact op te nemen met één van de interne vertrouwenspersonen in school. De interne vertrouwenspersonen zijn:

  • dhr. J. Kieft (onderbouw)
  • dhr. R. Abbring (bovenbouw)
  • dhr. M. van Dongelen (vmbo)
  • mevr. J. Remerie (alle)

Externe vertrouwenspersoon

De school heeft een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber) pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en docent of een andere medewerker van de school. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over de intern en extern vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Onze school is voor de extern vertrouwenspersoon aangesloten bij de GGD Fryslân voor het afhandelen van de klacht volgens een vaste, zorgvuldige procedure. GGD Fryslân  heeft een folder ontwikkeld ´Vertrouwenspersoon voor jongeren, deze vindt u hier. De folder voor de ouders vindt u door hier te klikken.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is Anneke Westerhuis-Veenstra,  telefonisch bereikbaar via 088-2299458 of via de mail [email protected]