Home Scholengroep Pompeblêd

Scholengroep Pompeblêd

Het Stellingwerf College maakt deel uit van de scholengroep Pompeblêd.

Pompeblêd scholengroep wordt gevormd door zes scholengemeenschappen (en 3 eiland scholen) voor openbaar voortgezet onderwijs, die elkaar gevonden hebben in een samenwerking op het gebied van werving & selectie, inkoop en re-integratie.
In de veranderende omgeving van onderwijs bundelen we onze krachten met behoud van eigenheid. De concrete activiteiten van Pompeblêd scholengroep bestaan uit: een mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Het Mobiliteit centrum Pompeblêd fungeert als knooppunt en communicatiecentrum zowel voor de scholen als voor sollicitanten. Alle informatie met betrekking tot vacatures en beschikbare medewerkers wordt daar verzameld en verspreid naar de scholen. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de vraag naar en het aanbod van tijdelijk en permanent personeel.