Home VMBO Basis

Vmbo-basis

Het vmbo kenmerkt zich door de leerwegen. Op het Stellingwerf College wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leerwegen: basis - en kaderberoepsgerichte leerweg aangeduid als basis en kader en mavo (theoretische leerweg). 

Voor de leerlingen van basis beroepsgerichte leerweg wordt in de eerste twee leerjaren onderwijs geboden met extra ondersteuning in kleine klassen. Er is in het rooster ruimte gemaakt om kennis te maken met de praktijkvakken. De Basis leerlingen volgen al vanaf de 1e klas praktijklessen.

In de basisberoepsgerichte leerweg is in het vierde jaar een leerwerktraject (LWT) mogelijk. Dit houdt in dat leerlingen minder theorievakken op school en overige dagen naar een stagebedrijf gaan om zo meer praktisch te kunnen leren.  LWT is een combinatie van leren op school en leren/werken in een leerwerkbedrijf. 

Met het diploma Basis Beroepsgerichte Leerweg kunnen de leerlingen doorstromen naar MBO niveau 2.

Beroepsgerichte programma’s

In de sector Techniek worden de leerlingen opgeleid volgens de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma´s van de profielen: Bouwen, Wonen en Interieur(BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Media, Vormgeving en ICT (MVI). Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de sector Zorg & Welzijn.Het Basis en Kader, met een structuur van profielen, profiel gebonden vakken en keuzevakken, biedt niet alleen extra mogelijkheden, maar ook gelegenheid voor verdieping. Het aanbod sluit aan op de actuele beroepswerkelijkheid en de vervolgopleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). Het praktijkprogramma bestaat uit een kernprogramma met verschillende profiel- en keuzedelen. De keuzedelen worden afgesloten via een schoolexamen (SE), de profieldelen van het kernprogramma volgens het centraal examen (CSPE).

Daarnaast kunnen onze PIE en BWI leerlingen het VCA light veiligheidscertificaat op school behalen.

Voorbereiding sectorkeuze, stages en doorstroming

De sectorkeuze wordt in het tweede leerjaar voorbereid door middel van een praktische profiel oriëntatie (PPO). Via een PPO-carrousel komen leerlingen in aanraking met de verschillende beroepsgerichte programmaonderdelen om vervolgens een goede sectorkeuze te kunnen maken. Er wordt ook een keuzetest afgenomen.
In het derde leerjaar gaan de leerlingen voor drie weken op stage, gevolgd door een tweeweekse stageperiode in het vierde leerjaar.

De school stimuleert basis- en kaderleerlingen om (extra) vakken op een hoger niveau af te sluiten. Hierdoor worden de doorstroommogelijkheden vergroot. Deze mogelijkheid is bijzonder geschikt voor leerlingen met twijfels tussen een basis- en kaderniveau en mavo- en kaderniveau, voor de laatste groep geldt met een sterke belangstelling voor techniek.