Home Havo

Havo

Met de inrichting van havo-klassen in het tweede leerjaar kunnen leerlingen beter op maat bediend worden; havo vereist namelijk een andere aanpak dan atheneum. Voor de leerlingen die wat meer tijd nodig hebben om naar het havoniveau te groeien, heeft de school een verlengde dakpanklas havo/mavo in het tweede leerjaar.

Havoleerlingen maken aan het einde van het derde leerjaar hun keuze uit één van de vier profielen. De school biedt een zo ruim mogelijk aanbod met een zo groot mogelijke keuzevrijheid. Naast de bekende vakken (talen, exacte vakken, geschiedenis, aardrijkskunde, economische vakken, enz.) kunnen leerlingen in de bovenbouw havo de volgende vakken kiezen: Tekenen als kunstvak, Informatica, NLT (Natuur, Leven en Technologie), Spaans, Bedrijfseconomie, Filosofie, PGPM (Praktijkgericht programma Maatschappij) en Onderzoeken & Ontwerpen (Technasium).

Bij de laatstgenoemde vakken, PGPM en O&O, werken leerlingen aan opdrachten verstrekt door het bedrijfsleven of instellingen. Hierbij wordt een beroep gedaan op vaardigheden die ook in het vervolgonderwijs een grote rol spelen zoals als samenwerken, presenteren en het doen van onderzoek.

Leerlingen die na het vmbo TL-examen instromen in havo 4 kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het havodiploma biedt toegang tot het Hoger Beroeps Onderwijs. Het gekozen profiel is medebepalend voor de toelating van de opleiding. Doorstroming van havo 5 naar atheneum 5 verbetert de mogelijkheden voor leerlingen met toelating tot de universiteit.